Magyar   PÁTROHA   Magyar

ROMA-NEMZ-KUL-23- 0044
 

beszámoló

 

Pátroha Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz Roma hagyományörző napközis tábor  megvalósítására Pátroha településen. Az elnyert támogatás 1.000.000.-Ft, melyet a 2023. október 30. napjától 2023. november 4. napjáig tartó, 5 napos napközis tábor keretein belül valósítottunk meg. Több helyszínen történt a megvalósítás. Voltunk Nyíregyháza Sóstófürdőn, a helyi  pátrohai Ifjúsági Házban, a papi Napfény Farmon és Vendégházban, illetve a vásárosnaményi Planet Movie élményparkban. A táborban közel hatvan gyermek vett részt négy felnőtt kisérővel, szakmai előadóval. Valamennyi helyszínen sor került a roma kultúra és hagyományok felelevenítésére, ezenkívül biztosítottuk a szabadidő hasznos eltöltését, az adott helyszín megtekintését, megismerését, a kikapcsolódást. Összességében egy rendkívül eredményes tábort valósítottunk meg, mely jelentősen növelte a gyermekek identitástudatát, hogy ismerjék származásunkat, tiszteljék és szeressék azt, legyenek büszke rá , megismerjék a kultúrát, a hagyományomat, és később adják át azokat saját gyermekeiknek.

 

 

 

Pátroha Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 
 
 
ROMA-NEMZ-KUL-23-0071
 
 

BESZÁMOLÓ

Pátroha Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz Roma nap megvalósítására Pátroha településen. Az elnyert támogatás 400.000.-Ft, melyet a 2023. november 5. napján, a pátrohai Ifjúsági Házban megrendezett roma napra fordítottunk. A rendezvényen közel száz fő gyermek és fiatalkorú vett részt, ahol felelevenítettük a roma hagyományokat, a roma kultúrát, táncot és a roma nyelv világába is betekinthettünk Balogh László előadása által. Játékos vetélkedő keretében ismerhettük meg, eleveníthettük fel a roma hagyományokat, mesterségeket, kulturális szokásokat, közösen táncoltunk és biztosítottuk a jelenlévők számára az ellátást. Összességében egy nagyon sikeres napot tudhatunk magunk mögött, ahol sikerült elérni azt a célt, hogy a roma gyermekek fiatalok öntudata erősödjön, tudatosítottuk bennük, hogy legyenek büszkék a származásukra, amely igen értékes kultúrával, hagyományokkal rendelkezik. Őrizzék meg ezeket a hagyományomat, és adják át társaiknak, ismerőseiknek. Köszönet a támogatásért.
 
Pátroha Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tábor megvalósítását
a Belügyminisztérium
Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Helyettes Államtitkárság
támogatta
BESZÁMOLÓ
ROMA-NEMZ-TAB-20-0363
 
Pátroha községben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megszervezett és megtartott Hagyományőrző Tábor megvalósításáról
A Pátroha Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Pátroha településen a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával - a ROMA-NEMZ-TAB-20-0363 támogatási azonosítójú döntés alapján - megtartásra került a hagyományőrző tábor 2021. szeptember 6. napjától 2021. szeptember 10. napjáig, napközbeni ellátási formában 5 napon keresztül. A járványügyi vészhelyzet miatt a tábor megtartására későbbi időpontban, de az eredeti tervben foglaltaknak megfelelően került sor.
A tábort a településen élő roma gyermekek részére szerveztük, akik nagyon nehéz szociális körülmények között élnek és egyáltalán nincs lehetőségük arra, hogy táborban vegyenek részt. Emellett a roma családok jelentős része már nem ápolja a hagyományainkat, így a gyermekek nem ismerik meg a roma hagyományokat, szokásokat, és esélyük sincs arra, hogy megismerjék a roma nyelvet.
A tábor keretein belül biztosítottuk, hogy ezek a nehéz körülmények között élő gyermekek a napi rutinból kiszakadva, hasznosan és élményekkel teli napokat töltsenek el közösen, melynek során megismerik a feledésbe merült roma hagyományokat, kultúrát, gasztronómiát és nem utolsó sorban a roma nyelv alapjait.
Közösséget formáltunk, és segítettük a megfelelő testi, lelki fejlődést. Közös együtt énekléssel, kézműves foglalkozásokkal, a modern pedagógia eszközeivel segítettük a hagyományok, a nyelv megismerését. A kezdetleges identitástudattal rendelkező gyermekeket elindítottuk az önazonosság útján, eközben kikapcsolódnak, élményeket szereznek, és közösséget formálunk. Fontos a hit erősítése, hitéleti áhítat útján.
A tábor programnapjai:
2021.09.06. Ifjúsági Sporttelep Pátroha Program: Ismerkedés, séta a településen, közös beszélgetés.
 
2021.09.07. Ifjúsági Sporttelep Pátroha Program: Népi játékok, sportfoglalkozások, hagyományos roma ének zenei kultúra ápolását szolgáló foglalkozások
 
2021.09.08. Ifjúsági Sporttelep Pátroha Program: tájékoztató a roma gansztronomiáról, autentikus zene hallgatása, roma tánc tanulás
 
2021.09.09. Ifjúsági Sporttelep Pátroha Program: Roma hangszerek bemutatása.
 
2021.09.10. Ifjúsági Sporttelep Pátroha Program: A táborban megszerzett ismeretek összegzése, közös éneklés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pátroha, 2021. szeptember 10.
Kocserha Csaba sk.
elnök

 

Copyright @ patroha.hu