Magyar   PÁTROHA   Magyar
 
 
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 0400/1 és a 0400/2 helyrajzi számú külterületi utak munkálatai befejeződtek.
 
 
Pátroha Község Önkormányzatának kiemelt célja, hogy egy élhető, jól megközelíthető települést teremtsen lakói számára, ezért 2017.02.09-én támogatási kérelmet nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatra. A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak minősítette az Önkormányzatot, így 2018.03.23. napján kiérkezett a Támogatói Okirat, mely 2020.05.15-én módosult. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 93,73 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a pályázónak. Jelen útszakasz korábban is rendelkezett burkolattal, azonban rengeteg kátyú és repedés volt megtalálható rajta, melyek az idő múlásával egyre nagyobbak lettek. A munkafolyamatok megkezdődtek a 0400/1 és 0400/2 hrsz alatti külterületi utak építésével. A kivitelezési munkálatok során mindkét útszakaszon megtörtént a felület megtisztítása, a meglévő burkolat eltávolításra került. Ezek után új útburkolatalapot és makadámburkolatot kapott a két szakasz, melyre bitumenes alap és makadámburkolat került lehelyezésre.
 
 
Főbb adatok a projekttel kapcsolatban:
 
Kedvezményezett neve:             Pátroha Község Önkormányzata
Pályázati felhívás kódszáma:      VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16
Pályázati felhívás neve:               Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
Projekt címe:                               „Pátroha Község Önkormányzati útjainak építése, a karbantartásához szükséges gépek beszerzése”
Projekt azonosító száma:             1827234311
Támogatási összeg:                     93,73 millió forint
Támogatás mértéke:                    90,00 %
Projekt befejezésének dátuma:   2020.07.06.
 
 
További információ kérhető:
Tóth Sándor, polgármester
Elérhetőség:         Telefon: +36 (45) 460 010
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Köszönjük a támogatást az Európai Unió Vidékfejlesztési Alapjának és Magyarország Kormányának!
Copyright @ patroha.hu