Magyar   PÁTROHA   Magyar
 

MAGYAR FALU PROGRAM - Záróbeszámoló

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 0400/1 és a 0400/2 helyrajzi számú külterületi utak munkálatai befejeződtek.
 
 
Pátroha Község Önkormányzatának kiemelt célja, hogy egy élhető, jól megközelíthető települést teremtsen lakói számára, ezért 2017.02.09-én támogatási kérelmet nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatra. A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak minősítette az Önkormányzatot, így 2018.03.23. napján kiérkezett a Támogatói Okirat, mely 2020.05.15-én módosult. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 93,73 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a pályázónak. Jelen útszakasz korábban is rendelkezett burkolattal, azonban rengeteg kátyú és repedés volt megtalálható rajta, melyek az idő múlásával egyre nagyobbak lettek. A munkafolyamatok megkezdődtek a 0400/1 és 0400/2 hrsz alatti külterületi utak építésével. A kivitelezési munkálatok során mindkét útszakaszon megtörtént a felület megtisztítása, a meglévő burkolat eltávolításra került. Ezek után új útburkolatalapot és makadámburkolatot kapott a két szakasz, melyre bitumenes alap és makadámburkolat került lehelyezésre.
 
 
Főbb adatok a projekttel kapcsolatban:
 
Kedvezményezett neve:             Pátroha Község Önkormányzata
Pályázati felhívás kódszáma:      VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16
Pályázati felhívás neve:               Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
Projekt címe:                               „Pátroha Község Önkormányzati útjainak építése, a karbantartásához szükséges gépek beszerzése”
Projekt azonosító száma:             1827234311
Támogatási összeg:                     93,73 millió forint
Támogatás mértéke:                    90,00 %
Projekt befejezésének dátuma:   2020.07.06.
 
 
További információ kérhető:
Tóth Sándor, polgármester
Elérhetőség:         Telefon: +36 (45) 460 010
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Köszönjük a támogatást az Európai Unió Vidékfejlesztési Alapjának és Magyarország Kormányának!
 
 
 
 
Záró Szakmai beszámoló
 
Támogatói okirat száma:               3012956363
Támogatási összeg:                        17 576 837 Ft
Támogatási intenzitás:                   100%
Támogatás fizikai befejezése:       2021. március 19.
 
Pátroha Községi Önkormányzata a Magyar Falu Program A nemzeti és helyi identitástudat erősítésemegnevezésű alprogramja keretében nyert 17 576 837 Ft támogatást, melynek segítségével az Önkormányzat olyan fejlesztést tudott végrehajtani, amely által a Község ifjúsági házaként szolgáló épület korszerűvé válhatott, illetve egy közösségszervező bértámogatása is belefért a támogatási összegbe. Azért éreztük indokoltnak a támogatás igénylését, mert az épület elhasználódott volt, így nem lehetetett biztonságosan használni, illetve a gazdaságos működés sem volt biztosított. Azonban ezt a fejlesztést önerőből nem tudtuk volna megvalósítani.
 
A támogatás felhasználása során a Kossuth utca 148. 390. helyrajzi számon található ifjúsági ház felújítása valósult meg. Az épület belső felújító festést igényelt, illetve energetikai korszerűsítés keretén belül telepítve lett 5 kW teljesítményű napelemes rendszer. A felújítást indokolta, hogy az épület elavult volt. A renoválás során törekedtünk a gazdaságos működtetés elérésére magas minőségű anyagok alkalmazásával.
 
A közösségszervező által megrendezett programok és rendezvények segítették a településen élő ifjúság közösségének formálását, valamint fejlesztette a kommunikációt, és a konfliktuskezelés alapvető technikáit. Ezen sikerek elérése érdekében a felújított Ifjúsági Házban megrendezésre kerültek a következő események, illetve programok: Darts bajnokság, Farsangi Buli, Önkéntes véradás, Fifa20 konzol bajnokság, Újévi zenés rendezvény. Az összes esemény nagy sikert aratott a fiatalok és a felnőttek körében is. Olyan lehetőségeket kaptak a fiatalok, amelyeket a támogatás nélkül nem tudtunk volna nekik biztosítani.
 
A beruházásnak köszönhetően immár az ifjúsági ház rendeltetés szerű használata biztonságosabbá és gazdaságosabbá vált. A közösségszervezői bértámogatás által olyan rendezvények és programok kerültek megrendezésre, amely során a településen élő fiatalok közösségformálásában jelentős szerepet töltöttek be.
 
 
A lakosság tájékoztatása elsősorban a két helyre szabályszerűen kihelyezett falutábla segítette. Így a Községünkbe érkezők értesülhettek arról, hogy a Magyar Falu Program keretében fejlesztések történnek településünkön. Másrészt a támogatói tábla kihelyezése után az arra járók tudomást szerezhettek a támogatás összegéről és típusáról. Pátroha Község honlapján elhelyezésre került a Magyar Falu Program emblémája is. Így a megvalósítás megfelel az Arculati kézikönyv szabályainak.
 
A pályázat benyújtásakor tervezett céljainkat teljes mértékben elértük, vagyis az épület korszerűsítése után a hiányosságok megoldásra kerültek. A beruházásnak köszönhetően immár az ifjúsági ház rendeltetésszerűen biztonságosan használható és nem elhanyagolható, hogy a működtetés is gazdaságosabbá vált.
Célunk a pályázattal az volt, hogy hamarosan érezhető legyen a népesség összetartásának növekedése, a közös programok szaporodása és népességnövelő erő növekedése, illetve hogy a fiatalok szívesen alapítsanak családot településünkön a megnövekedett bizalom és a szabadidő önfeledt eltöltésének lehetősége miatt.
Copyright @ patroha.hu