Magyar   PÁTROHA

Tisztelt Lakosság!

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 0400/1 és a 0400/2 helyrajzi számú külterületi utak munkálatai befejeződtek.

 

 

Pátroha Község Önkormányzatának kiemelt célja, hogy egy élhető, jól megközelíthető települést teremtsen lakói számára, ezért 2017.02.09-én támogatási kérelmet nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatra. A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak minősítette az Önkormányzatot, így 2018.03.23. napján kiérkezett a Támogatói Okirat, mely 2020.05.15-én módosult. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 93,73 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a pályázónak. Jelen útszakasz korábban is rendelkezett burkolattal, azonban rengeteg kátyú és repedés volt megtalálható rajta, melyek az idő múlásával egyre nagyobbak lettek. A munkafolyamatok megkezdődtek a 0400/1 és 0400/2 hrsz alatti külterületi utak építésével. A kivitelezési munkálatok során mindkét útszakaszon megtörtént a felület megtisztítása, a meglévő burkolat eltávolításra került. Ezek után új útburkolatalapot és makadámburkolatot kapott a két szakasz, melyre bitumenes alap és makadámburkolat került lehelyezésre.

 

 

Főbb adatok a projekttel kapcsolatban:

 

Kedvezményezett neve: Pátroha Község Önkormányzata

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16

Pályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Projekt címe: „Pátroha Község Önkormányzati útjainak építése, a karbantartásához szükséges gépek beszerzése”

Projekt azonosító száma: 1827234311

Támogatási összeg: 93,73 millió forint

Támogatás mértéke: 90,00 %

Projekt befejezésének dátuma: 2020.07.06.

 

 

További információ kérhető:

Tóth Sándor, polgármester

Elérhetőség: Telefon: +36 (45) 460 010

E-mail: polghiv.patroha@freemail.com

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Köszönjük a támogatást az Európai Unió Vidékfejlesztési Alapjának és Magyarország Kormányának!

 

Copyright @ patroha.hu